Donateur worden?

Door middel van sponsoring en donateurs willen kunt u bijdragen aan het behoud van ons cultuurhistorisch erfgoed. Zo kunnen nog meer liefhebbers tijdens rëunie's, vliegshows en open dagen genieten van dit bijzonder stuk luchtvaarthistorie.

Uw donaties worden ingezet tbv het onderhoud en restauraties van de historische zweefvliegtuigen. Uw donatie helpt de vliegtuigen luchtwaardig te houden.
Graag leggen we u persoonlijk uit wat dit voor u inhoud. Komt u ook gerust eens kijken hoe het onderhoud van een historisch zweefvliegtuig verloopt.

U kunt uw donatie overmaken aan Stichting Historische Zweefvliegtuigen. 

Stichting Historische Zweefvliegtuigen
Postbank: 4242082 Tegelen
IBAN: NL 35 PSTB 0004 2420 82

Bij bedragen hoger dan 50,- euro ontvangt u een kwitantie per post.

Heel hartelijk dank voor uw steun en tot ziens op de Groote Heide te Venlo

Luc Stalman (voorzitter)
Arjan van Dijk (secretaris)
Rob Laumans (penningmeester)

Contactadres:

Sticht.Hist.Zweefvliegtuigen Venlo 
Morgenster 12 
5931 DV TEGELEN
KVK-12059691

 

Back to top